paylaş

ANA SAYFA  »  JEOLOJİ SÖZLÜĞÜ   »  ZEMİN ETÜDÜ

ZEMİN ETÜDÜ

Her türlü binanın oturduğu zeminin geoteknik özelliklerini (Zeminin topoğrafik özellikleri, şev-heyelan durumu zeminin depremselliği, taşıma güçleri, yer altı suyu seviyesi, sismik hızları, zeminin hakim periyotları , bulk modülü ,dinamik elastik parametreleri vs.) belirlemek için yapılan etütdür.

Zemin etütleri aşağıdaki metotlarla yapılmaktadır:

1.Sondaj ile; Arazide yapılan sondajdan karotla numuneler alınır, yerinde deney yapılır, geçilen tabakaların özellikleri tespit edilir, numuneler labarovtuarda analize verilir, gerekli veri alınır.

2.Araştırma çukuru ile; Arazide 3-4m. derinliğinde çukur kazılır, buradan tüple numune alınır, yer altı özellikleri tespit edilir, numune llaboratuarda analize verilerek gerekli veri alınır.

3.Sismik etüt ile; Arazide jeofizik çalışma yapılır, yer altı parametreleri tespit edilir, bu parametreler büro çalışması ile değerlendirilir.(Sismik? Yömtemler; Sismik, Rezistivite, IP, Self Potansiyel, Manyetik, Gravite, Mikrotremor, Elektromanyetik gibi? uygulamalardır.)

Zemin Etüdü yukarıdaki metotlardan tek tek ya da hepsi bir arada yapılabilir.Bu metotlardan elde edilen verile? laboratuarda. ve büro çalışmalarında değerlendirilir ve bir raporla (Bayındırlık Bakanlığı ve Afet İşleri normlarında ) hazırlanarak statik hesaplarında kullanılmak üzere ilgililere verilir.


2019. Copyright © ANADOLU YER MÜHENDİSLİK. Tüm hakları saklıdır.

Avinga | XML