paylaş

ANA SAYFA  »  JEOLOJİ SÖZLÜĞÜ   »  SU SONDAJI

SU SONDAJI


su sondajı

su sondajı

su sondajı


Günümüzde su sondajları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

a—Rotary Çamur Sirkülasyonlu Su sondajının yapımı aşağıdaki gibi yapılmaktadır.Bu sistem daha çok yumuşak/gevşek arazilerde kullanılır. Önceden belirlenen sondaj yerine sondaj makinesi yanaştırılır. Makine kurulduktan, su kuyusu açıldıktan sonra tijlerin (sondaj borularının)ucundaki matkap vasıtası ile dönerli ve su sirkülasyonlu olarak istenilen derinliğe inilerek ve geçilen su tabakalarını, çatlakları yada boşlukları tespit ederek sondaj tamamlanır.

b—Havalı (Kompresörle) Darbeli-Dönmeli Olarak Su sondajının Yapımı şöyledir;Bu sistem daha çok sert/çok sert arazilerde kullanılır.Yine önceden belirlenen sondaj noktasına makine yanaştıktan ve kurulduktan sonra sondaj makinesine 25 bar civarlarında hava basan kompresörlerin hortumları bağlanır .Ayrıca diğer sistemden farklı olarak matkap yerine değişik ebatlarda olan tabanca ve bit bağlanır.Ve çalışmaya başlanılır. Tabancanın içinde piston sistemi olduğu için bitin üzerine darbe yaptırarak arazi ne kadar sert olursa olsun delme işlemi yapılır.

c-Hem Rotary- Hemde Havalı Su sondajının yapımı şu şekildedir: Yer altı Jeolojik olarak değişiklik gösterdiği yerlerde yukarıda anlatıldığı gibi her iki sondaj yöntemi birlikte kullanıldığı sondaj yöntemidir.Gevşek yapıdaki birimler çamur sirkülasyonlu sondajla geçilir daha sonra bu yerler geniş muhafaza boruları ile filtreli-filtresiz olarak borulanır.Bu geniş muhafaza borusunun içinden havalı sisteme geçilir ve sondaj tamamlanır.


2019. Copyright © ANADOLU YER MÜHENDİSLİK. Tüm hakları saklıdır.

Avinga | XML