paylaş

ANA SAYFA   »  JEOLOJİ SÖZLÜĞÜ

JEOLOJİ SÖZLÜĞÜ


JET GROUT

Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (fore –mini kazık) zorluklar yaşanmaktadır.Bu tür zeminlerde Jet Grout yöntemi ile zemin iyileştirme daha sık kullanılmaktadır.

DETAY...

MİNİ KAZIK

Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 25 -30 cm. çaplı uygulamaları Mini Kazık‘tır. Kazıklar 15m. derinliğe kadar olan iksa uygulamalarında ankrajlı olarak ve temel altlarında zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

DETAY...

ZEMİN ETÜDÜ

Her türlü binanın oturduğu zeminin geoteknik özelliklerini (Zeminin topoğrafik özellikleri, şev-heyelan durumu zeminin depremselliği, taşıma güçleri, yer altı suyu seviyesi, sismik hızları, zeminin hakim periyotları , bulk modülü ,dinamik elastik parametreleri vs.) belirlemek için yapılan etütdür.

DETAY...

SU ETÜDÜ

Su sondajı yapılmadan problemli bölgelerde Su Etüdüne ihtiyaç olabiliyor.Bu etüt Jeofizik Rezistivite (Özdirenç) yöntemi ile yapılmaktadır . Bu yöntemde akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımı sayesinde tabaka çeşitleri, kırıklar, faylar tespit edilerek arazide su sondajı için en uygun yer, sondaj derinliği ortalama olarak tespit edilir.

DETAY...

SU SONDAJI

Günümüzde su sondajları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

a—Rotary Çamur Sirkülasyonlu Su sondajının yapımı aşağıdaki gibi yapılmaktadır.Bu sistem daha çok yumuşak/gevşek arazilerde kullanılır. Önceden belirlenen sondaj yerine sondaj makinesi yanaştırılır. ...

DETAY...

FORE KAZIK

İksa uygulamalarında mini kazıklar üst kısımlarında açıkta bırakılan demir filizlerine yapılan kafa kirişleri ile birbirine bağlanarak birlikte çalışması sağlanır.Bu durum iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

DETAY...

2019. Copyright © ANADOLU YER MÜHENDİSLİK. Tüm hakları saklıdır.

Avinga | XML