paylaş

ANA SAYFA  »  HİZMETLERİMİZ   »  SONDAJ ARAŞTIRMALARI

SONDAJ ARAŞTIRMALARI

sondaj araştırmaları

SU SONDAJI - SU ETÜDÜ

Canlıların yaşayabilmesi için gerekli suyu, yeryüzünden (Akarsu , göl, gölet, v.s.) veya kayaçların boşluk ya da çatlaklarında toplanan sulardan sağlar. İnsanlar yerüstü sularını çeşitli şekillerde biriktirirler ve insan topluluklarına iletirler. Fakat her yerde akarsu yada göl olmadığından yer altı sularından yaralanma yoluna gitmişlerdir. Son yıllarda sanayinin gelişerek fabrikaların artması ve geniş alanlara yayılması, yerüstü sularından faydalanmanın kısıtlanması, şehirler için gerekli ve temiz suyun daha ucuz bir şekilde yeraltından elde edilmesi, yer altı sularının daha çok kullanılması gerektirmiştir. Bundan dolayı yeraltındaki suları yer yüzüne çıkarmanın yolu şunlardır:

  1. Su sondajı yapımı,
  2. Keson kuyu açılması,
  3. Çakma kuyu yöntemi.

1.Su sondajı yapımı

En sık kullanılan bir yöntemdir. Sebebi de derinlerde olan su seviyesine ulaşmak içindir.Diğer yöntemlere göre daha bol ve garantili olması sebebi ile daha çok tercih edilir.

Günümüzde su sondajları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

a—Rotary Çamur Sirkülasyonlu Su sondajının yapımı aşağıdaki gibi yapılmaktadır.Bu sistem daha çok yumuşak/gevşek arazilerde kullanılır. Önceden belirlenen sondaj yerine sondaj makinesi yanaştırılır. Makine kurulduktan, su kuyusu açıldıktan sonra tijlerin (sondaj borularının) ucundaki matkap vasıtası ile dönerli ve su sirkülasyonlu olarak istenilen derinliğe inilerek ve geçilen su tabakalarını, çatlakları yada boşlukları tespit ederek sondaj tamamlanır.

b—Havalı (Kompresörle) Darbeli-Dönmeli olarak su sondajının yapımı şöyledir: Bu sistem daha çok sert/çok sert arazilerde kullanılır.Yine önceden belirlenen sondaj noktasına makine yanaştıktan ve kurulduktan sonra sondaj makinesine 25 bar civarlarında hava basan kompresörlerin hortumları bağlanır. Ayrıca diğer sistemden farklı olarak matkap yerine değişik ebatlarda olan tabanca ve bit bağlanır ve çalışmaya başlanılır. Tabancanın içinde piston sistemi olduğu için bitin üzerine darbe yaptırarak arazi ne kadar sert olursa olsun delme işlemi yapılır.

c-Hem Rotary- Hemde Havalı Su sondajının yapımı şu şekildedir: Yer altı Jeolojik olarak değişiklik gösterdiği yerlerde yukarıda anlatıldığı gibi her iki sondaj yöntemi birlikte kullanıldığı sondaj yöntemidir.Gevşek yapıdaki birimler çamur sirkülasyonlu sondajla geçilir daha sonra bu yerler geniş muhafaza boruları ile filtreli-filtresiz olarak borulanır.Bu geniş muhafaza borusunun içinden havalı sisteme geçilir ve sondaj tamamlanır.

2.Keson Kuyu Açılması

Bu yöntemde su içeren yüzeye yakın tabakaların değişik (1m.-1.5m-2m.) daha geniş kazılarak açılır. Verimli bir su elde etme yöntemi değildir. Çünkü çok verimli tabakaları bulunmadığı hallerde yüzeysel sularla beslendiği için yağışlara bağlı olarak su alınabilir veya yağış az olursa su çok kısıtlı alınır.

3.Çakma Kuyu Yöntemi

Bu yöntem su seviyesinin yüzeye yakın olan yerlerde kullanılır.Kova yardımı ile malzemeler alınarak su kuyusu yapılmaktadır.İri malzeme olursa balta denilen aletle malzemeler kırılarak ilerleme yapılır.

Sondaj hakkındaki verilen genel bilgilerden sonra bu işlemlerden önce yapılması gereken hususlar şunlardır:

Su Sondajına değişik amaçlar için ihtiyaç olabilir. Bunlar İş yerlerinin, binaların ve tarım alanlarının su ihtiyacını karşılamak içindir. Bazen su sondajı yapılmadan problemli bölgelerde Su Etüdüne ihtiyaç olabiliyor.Bu etüt Jeofizik Rezistivite (Özdirenç) yöntemi ile yapılmaktadır . Bu yöntemde akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımı sayesinde tabaka çeşitleri, kırıklar, faylar tespit edilerek arazide su sondajı için en uygun yer, sondaj derinliği ortalama olarak tespit edilir. Eğer arazi problemli değilse Su Etüdü yapılmadan doğrudan Su Sondajına geçilir. Bundan sonra sondaj bölgesinin jeolojisine göre sondaj tipinin seçimi yapılır. Arazi gevşek – yumuşak ise Su Sirkülasyonlu Rotary Sondaj seçilir. Eğer arazi sert ise Havalı Sondaj seçimi yapılarak uygulamaya geçilir.Bazen de aynı sondaj da her iki sistemde uygulanır. Sondaj işleminin sonunda delme işlemi tamamlandıktan sonra Sac veya PVC sondaj boruları ile kuyu borulanarak çakıllanması, temizlenmesi tamamlanarak sondaj kuyusu teslim edilir.Pompa ve tesisatın montajına yönelik tavsiyeler iletilir.


2019. Copyright © ANADOLU YER MÜHENDİSLİK. Tüm hakları saklıdır.

Avinga | XML